58Tinh

PHỐT CAO CM

15.000 2.500.000 

/cái
Chọn số lượng:

Chi tiết sản phẩm

Thông tin bổ sung

ĐƯỜNG KÍNH TRỤC

100/134, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20/35, 20/38, 22/38, 22/40, 24/39, 24/40, 25.4/41.3, 25/40, 25/44, 28.5/46, 28/44.5, 30/45, 30/50, 32/47, 32/54, 33/48, 35/50, 35/51, 35/54, 35/58, 38/54, 38/60, 40/58, 40/64, 41.2/60.5, 41.3/60.5, 42/61, 43/61, 44.5/63.5, 45/66, 47.6/66, 48/66.7, 50.8/70, 50/70, 50/72, 53/73, 54/76.2, 55/75, 55/78, 57.15/79.4, 58/78, 60.3, 60/80, 63.5/85.7, 63/83, 65/85, 66.5/85.7, 68/90, 69.8, 70/92, 73/95.7, 75/97, 80/105, 85/110, 90/115

70

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,