58Tinh

Phụ kiện máy bơm nước. Bộ phao báo cạn, phao thả chìm , bộ điều khiển tăng áp lực, rơle máy bơm nước, bình tích áp cho máy bớm nước.